pastillas

Qualitat Imprimeix Correu electrònic

calidadActioMed és conscient de la importància de satisfer les necessitats dels nostres clients, amb un criteri de màxima qualitat en el nostre servei. Per això tots els esforços s'orienten en millorar de manera continuada l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat i de complir amb tots els requisits aplicables, així com els requisits legals i reglamentaris que ens afectin o que afectin al nostre servei.

 

La política de Qualitat d'ActioMed pretén un enfocament cap a l'objectiu comú de maximitzar la satisfacció del client, en un procés continuat de millora. La filosofia de la nostra Política de la Qualitat, es resumeix en els següents punts:

 

  1. L'orientació al client ha de ser la base generalitzada de tot l'esforç, posant-lo per sobre de tot i garantint-li una màxima satisfacció de les seves demandes.
  2. La nostra meta de qualitat ha d'anar pel camí cap el "zero defectes" i per això, hem de realitzar el nostre treball correctament des del principi, evitant errors en lloc de corregir-los posteriorment.
  3. Cada component d'ActioMed ha de conèixer qui són els seus clients i el què esperen del seu treball. La Direcció ha d' obtenir el compromís per la qualitat de tots els empleats de l'organització, com una responsabilitat col·lectiva.
  4. La Política de la Qualitat és obligació de tots sense excepció. Tot el nostre personal té l'obligació de conèixer-la i complir-la.
  5. Som conscients de que, a demés de proporcionar els mitjans materials i humans per el desenvolupament de la nostra activitat, hem d'encoratjar i donar suport a un programa de formació permanent per a tot el personal de l'organització.

 

Per a aplicar la seva política de qualitat ActioMed va definir i implantar un Sistema de Qualitat documentat amb els corresponents manuals i procediments, el qual ha estat certificat per TÜV Internacional l'agost de 2004 per la Norma Internacional ISO 9001:2000.

 
 
9105022385_24469