pastillas

Auditories Imprimeix Correu electrònic
s_auditoriasActioMed té una amplia experiència en auditories del Sistema de farmacovigilància basada en inspeccions realitzades per les Autoritats Sanitàries i en la qualificació dels seus professionals en el camp de la farmacovigilància i en la gestió de Sistemes de Qualitat.

 

Tan les Bones Pràctiques de Farmacovigilància com la legislació vigent contemplen la necessitat de portar a terme auditories periòdiques del sistema de farmacovigilància.

Els resultats de l'auditoria faciliten una visió objectiva de la implantació i manteniment del Sistema.

 

ActioMed ofereix a la indústria farmacèutica:
  • Auditories internes del sistema de farmacovigilància, avaluant la situació actual, identificant les àrees de millora i assessorant la implantació i el seguiment de les accions correctives.
  • Suport i assessorament especialitzat en Inspeccions de les Autoritats Sanitàries, col·laborant durant tot el procés (preparació, realització i seguiment). "Mock inspections."
  • Auditories externes de farmacovigilància a CROs afiliades i partners.
 
 
9105022385_24469