pastillas

Cosmetovigilància Imprimeix Correu electrònic

La Cosmetovigilància es refereix al conjunt d'activitats i mètodes que tenen per objectiu estudiar, identificar i valorar els possibles efectes indesitjats causats pels Productes Cosmètics després de la seva posada en el mercat.

 

L'objectiu últim es adoptar mesures oportunes per a incrementar les garanties de innocuïtat dels productes cosmètics.

 

s_cosmeto2ActioMed ofereix a la indústria:

 

  • Implantació i manteniment del Sistema de Cosmetovigilància.
  • Assessoria permanent.
  • Gestió i notificació d'efectes no desitjats greus esdevinguts amb productes cosmètics.

 

 

El Real Decret 1599/97, i les seves successives modificacions, obliga al responsable de la posada en el mercat a tenir fàcilment accessibles, a disposició de les autoritats competents, en el domicili especificat en l'etiqueta, certa informació, dins de la que s'han de presentar les dades existents sobre els efectes no desitjats per a la salut humana provocat per el producte cosmètic como conseqüència de la seva utilització.

 

La Cosmetovigilància es responsabilitat de l'empresa, i més concretament del responsable de la posada en el mercat.

 

ActioMed per a portar a terme la seva activitat, es basa en les directrius de COLIPA (Associació Europea de cosmètics) publicades el 2005, permetent amb això donar instruccions a la indústria cosmètica en la recepció, maneig, avaluació, classificació i presentació de informes d'esdeveniments relacionats amb l'ús dels productes cosmètics. Aquestes directrius també proporcionen al públic i a les autoritats nacionals competents la garantia de que la indústria posseeix un sistema de la vigilància post-comercializació basat en dades exactes, fiables i que respecten la protecció de la intimitat dels consumidors i els professionals de la salut.

 

 

Revisa el nostre fullet pdf

 
 
9105022385_24469