pastillas

Farmacovigilancia Imprimeix Correu electrònic
 • Disseny, implantació i manteniment del Sistema de farmacovigilància.s_farmacovigilancia2
 • Assessoria i consultoria permanent sobre farmacovigilància 
 • Procediments Normalitzats de Treball per a la farmacovigilància.
 • Elaboració, revisió, integració i actualització dels mateixos.
 • Documents:
  • Informes Periòdics de Seguretat, Informes del Expert.
  • Preparació del document: "Descripció del sistema de farmacovigilància".
  • Plans de gestió de riscos.
 • Gestió de casos:
  • Gestió de les notificacions de sospites de reaccions adverses.
  • Codificació en MedDRA
  • Gestió del registre en EudraVigilance i assessoria sobre notificació electrònica.
  • Notificació electrònica a les autoritats locals europees.
  • Monitoratge del compliment.
 • Cerques bibliogràfiques periòdiques.
 • Assessoria sobre bases de dades per a la farmacovigilància.
 • Estudis de seguretat postautorizació (Fase IV), farmacoepidemiologia i de utilització de medicaments.
 • Revisió de contractes de farmacovigilància.
 • Traduccions tècniques.

 

 
 
9105022385_24469